Khóa học lập trình Master Python 2022

Mở bài mô tả ngắn gọn khóa học lập trình Master Mython

Mục tiêu & Kết quả

Genetic cam kết giúp Học viên đạt được:

  • Tự giải quyết thành công ít nhất 10 bài toán với Python.
  • Bắt đầu công việc lập trình viên Python level từ Junior.
  • Thành thạo và tự tin lập trình với Python.

Ai nên tham gia

hoc lap trinh

Đây là khóa học dành cho các bạn đã biết lập trình cơ bản.

Nội dung

Nội dung khóa học

PHẦN I – BEGINNER
01Variables, Data Types, Strings (20 bài học)
02Control Flow & Logical Operators (12 bài)
03Python Loops, Functions & Karel (18 bài)
04Hangman (13 bài)
05Function Parameters & Caesar Cipher (10 bài)
06Debugging: find & fix errors in your code (11 bài)
07& nhiều bài học khác…
PHẦN II – INTERMEDIATE
01Object Oriented Programming in Python (8 bài)
02Turtle & the Graphical User Interface (12 bài)
03Instances, State & Higher Order Functions (7 bài)
04Project Snake Game – Part 1 – Animation & Coordinates (6 bài)
05Project Snake Game – Part 2 – Inheritance & List Slicing (8 bài)
06Files, Directories & Paths (8 bài)
07CSV Data & the Pandas Library (7 bài)
08& nhiều bài học khác…
PHẦN III – INTERMEDIATE+ 
01Errors, Exceptions & JASON Data (9 bài)
02Send Email (smtplib) & Manage Dates (datetime) (8 bài)
03API Endpoints & Parameters – ISS Overhead Notifier (7 bài)
04Project – Create GUI Quiz App (9 bài)
05Keys, Authentication & Environment Variables Send SMS (7 bài)
06Project – Stock Trading News Alert (5 bài)
07API Post Requests & Headers (6 bài)
08Tracking Using Google Sheets (7 bài)
09Web Foundations – HTML 5, CSS 3 (20 bài)
10& nhiều bài học khác…
PHẦN IV – ADVANCE
01Project Blog Capstone (8 bài)
02Advanced Forms with Flask-WTForms (9 bài)
03Project Coffee & Wifi – Flask, WTForms, Bootstrap & CSV (3 bài)
04SQLite & SQLAlchemy (8 bài)
05API & RESTful Routing (12 bài)
06& rất nhiều project advance khác…

Giảng viên

Khóa học được hướng dẫn bác các giảng viên:

Thời gian học

  • Thời gian khóa học: 06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)
  • Học online qua Google Meet hoặc Zoom. 
  • Học phí đã bao gồm toàn bộ tài liệu và tất cả các dịch vụ
  • Ưu đãi đóng phí sớm trước khai giảng 7 ngày: 10% – 20% !!!
  • Ưu đãi nhóm học viên: tặng thêm 3% – 5% học phí !!!

Đăng ký khóa học

khóa học lập trình Python tại Đà Nẵng

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Địa điểmOnline
Khai giảngTháng 3/2022
Lịch họcThứ 2 – 4 – 6
Thời lượng06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)

Viết một bình luận

Trở lại
Chat Facebook
Gọi điện
Chat Zalo