Khóa học Master PHP + Laravel 2022

Mở bài mô tả ngắn gọn khóa học này

Mục tiêu & Kết quả

Genetic cam kết giúp Học viên đạt được:

 • Hiểu và xây dựng thành công một CMS (Content Management System).
 • Thành thạo lập trình với PHP + MySQL mức nâng cao.
 • Sử dụng tốt AJAX và nhiều API trong lập trình web.
 • Làm việc thành thạo với framework Laravel.

Ai nên tham gia

hoc lap trinh

Đây là khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình:

 • Các bạn chưa từng học lập trình và muốn nhập môn
 • Các anh chị từ ngành nghề khác, chưa từng lập trình
 • Các bạn học IT cần ôn lại kiến thức cơ bản về lập trình

Nội dung

PHẦN I: NHẬP MÔN & LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
01Tổng quan về lập trình & Môi trường lập trình
02Chương trình, Dữ liệu cơ sở & Phép toán
03Các cấu trúc điều khiển trong lập trình
04Thuật toán & lập trình cài đặt
05Dữ liệu mảng & kỹ thuật xử lý cơ bản
06Kỹ thuật xử lý lặp trong lập trình
07Dữ liệu cấu trúc 
08Nhập xuất & Xử lý tập tin
Lập trình hướng đối tượng gồm các bài học chính:
01Lớp và Đối tượng
02Kiểu dữ liệu cơ sở & Lớp dựng sẵn
03Thuộc tính Đối tượng & Phương thức
04Những kiểu dữ liệu trừu tượng
05Liên hệ giữa các lớp Đối tượng
06Lập trình với tập tin trong C++ (optional)
07Các thư viện lớp thông dụng
08Xử lý Lỗi và Ngoại lệ
PHẦN II: LẬP TRÌNH WEB VỚI HTML5 + CSS3 + BOOTSTRAP
Gồm 10 bài học & 2 project, tiêu biểu là các bài:
01Tạo trang HTML đầu tiên 
02Sử dụng Div Tags
03CSS class & color background
04Class project 01: Div Tags
Project 1Xây dựng website nhà hàng (20 bài học), tiêu biểu:
01Tạo một index HTML & style CSS 
02Visual Studio Code extension
03Các thành phần HTML5 
04Thay đổi Font size va color sử dụng CSS
05Stretching background image
06Div tag transparent
07Tạo website text navigation (thanh điều hướng đơn giản)
08Class Project 02 – Footer
Project 2Xây dựng website với Bootstrap (28 bài), tiêu biểu:
01Cài đặt Bootstrap 4
02Sử dụng Bootstrap Layout Grid
03Sử dụng Google Chrome Inspect – Xử lý Overriding Bootstrap styles
04Thêm border & rounded corners
05Tạo shadow drop
06Bootstrap carousel off đ/v mobile timing fade
07Bootstrap cards trên 1 line
PHẦN III.1: LẬP TRÌNH PHP, MÔI TRƯỜNG, CÀI ĐẶT
01Các bước đầu tiên, Các kiểu dữ liệu
02Các cấu trúc điều khiển, Hàm tùy chỉnh
03PHP Built-in function, PHP Security
04Sử dụng Form data, Database trong PHP
05Hướng đối tượng trong PHP
06Làm việc với files
PHẦN III.2: PROJECT CMS – BLOGGING SYSTEM – FRONT END
01Categories, Post, Comments
02Users, Login, Profile, Dashboard
PHẦN III.3: NÂNG CẤP & TRIỂN KHAI CMS (ADVANCE)
01CMS -Extra Features – User Registration
02CMS-Extra Features – Author Related Posts
03Pagination (phân trang), Sending Emails
04CMS – Extra Features – Users ONLINE
05CMS – Extra Feature – NEW Simple Password Encrypting 
06CMS – Extra Feature – Improved Comment system count, display
07CMS – Extra Feature – Post for Specific User in admin
08CMS – More Security
09Bootstrap Model Delete Confirm Feature
10No posts hoặc category message feature
11Các tính năng phụ khác (miscellaneous features)
12Phát hành website (refactoring) phần 1
13
 PHẦN IV: LARAVEL & 4 PROJECTS GIÚP BẠN MASTER
01Project 1: Restaurant Application 
02Project 2: Mobile Ringtone & Wallpaper Download Website
03Project 3: E-Commerce Application (Intermediate)
04Project 4: Complete Employee Management System (Users, Roles, Permission, Bulk Mail, Leave, Notices)

Thời gian và học phí

 • Thời gian khóa học: 06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)
 • Học trực tuyến qua Google Meet hoặc Zoom
 • Lớp học đảm bảo chỉ từ 8 (2 nhóm) đến 12 học viên (3 nhóm)
 • Học phí đã bao gồm toàn bộ tài liệu và tất cả các dịch vụ
 • Ưu đãi đóng phí sớm trước khai giảng 7 ngày: 10% !!!
 • Ưu đãi nhóm học viên: tặng thêm 3 – 5% học phí !!!

Đăng ký khóa học

khóa học PHP laravel

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Địa điểmOnline
Khai giảngTháng 3/2022
Lịch họcThứ 2 – 4 – 6
Thời lượng06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)

Viết một bình luận

Trở lại
Chat Facebook
Gọi điện
Chat Zalo