Khóa học Master Java, Spring & Hibernate 2022

Mở bài mô tả ngắn gọn khóa học này

Mục tiêu & Kết quả

Genetic cam kết giúp Học viên đạt được:

 • Nắm được kiến trúc và làm được các modules E-commerce cơ bản
 • Sử dụng tốt MVC Pattern trong lập trình chuyên nghiệp
 • Lập trình tốt với Java & nắm vững Spring & MySQL
 • Lập trình tốt cả phần Front End với HTML, CSS & JavaScript

Sản phẩm mà học viên có thể làm được sau khóa học này:

Một website E-Commerce sử dụng Java, Spring, Hibernate & My SQL với nhiều tính năng từ cơ bản đến nâng cao

 • User Signup and Login
 • User profile management
 • Product Management
 • Shopping Cart
 • Order checkout and order history
 • Automatic email confirmation

Ai nên tham gia

hoc lap trinh

Đây là khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình:

 • Các bạn chưa từng học lập trình và muốn nhập môn
 • Các anh chị từ ngành nghề khác, chưa từng lập trình
 • Các bạn học IT cần ôn lại kiến thức cơ bản về lập trình

Nội dung

PHẦN I: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA
01Tổng quan và cài đặt môi trường (12 bài học)
02Những bước đầu tiên cho kỹ năng lập trình (24 bài)
03Java Tutorial: Expressions, Statements, Code Blocks, Methods (19 bài)
04Kiểm soát Flow Statements (14 bài)
05Lập trình hướng đối tượng phần 1: Classes, Constructors & Inheritance (14 bài)
06Lập trình hướng đối tượng phần 2: Composition, Encapsulation & Polymorphism (9 bài)
07Arrays, Java inbuilt Lists, Autoboxing & Unboxing (24 bài) 
08Inner & Abstract Classes & Interfaces (13 bài)
09Naming Convention & Packages, static & final keywords (12 bài
10Java Collections, JavaFX, Java Generics (78 bài)
11Input & Output cơ bản trong java.util (38 bài)
12Concurrency trong Java (29 bài)
13Lambda Expressions (13 bài)
14Regular Expressions (8 bài)
15Debugging & Unit Testing (11 bài)
16Databases (35 bài)
17Java Networking Programming (9 bài)
18Java 9 Module System (3 bài)
19Migrating Java Projects to Java 9 (7 bài)
PHẦN II: LẬP TRÌNH JAVA WEB – JDBC Servlets & JSP
01Tổng quan và cài đặt môi trường (9 bài học)
02Web App Basics (4 bài)
03Servlets Basics (14 bài)
04JDBC Basic Concepts (8 bài)
05JDBC in Action (18 bài)
06Xây dựng Dynamic Web Applications (16 bài)
07Init Parameters (7 bài)
08Servlet Context (9 bài)
09Prepared Statement (8 bài)
10Inter Servlet Communication (9 bài)
11Servlet Listeners và Filters (6 bài)
12Session Management (16 bài)
13JSP Basics và JSP Actions (20 bài)
14MVC Design Pattern (6 bài)
15Creating Custom Tags (9 bài)
16JSTL, Web Security (13 bài)
17Connection Pooling (4 bài)
18Advanced JDBC (11 bài)
19Project: Coupon & Product (17 bài)
PHẦN III: LẬP TRÌNH JAVA WEB – JDBC Servlets & JSP
Học phần này cũng được Genetic mua bản quyền từ khóa học “Complete E-Commerce Course – Java, Spring, Hibernate and MySQL” từ Udemy.
Khóa học là một dự án lớn, bao gồm tổng cộng 83 bài học:
01Tổng quan và Giới thiệu (5 bài học)
02Bắt đầu Project (6 bài)
03Phần My Account (12 bài)
04Bắt đầu với Admin Portal (10 bài)
05Giao diện Front End của BookStore (7 bài)
06Cải thiện các tính năng của BookStore (11 bài)
07Giỏ mua hàng Shopping Cart (8 bài)
08Chức năng thanh toán (8 bài)
09Chức năng submit và quản trị đơn hàng (6 bài)
10Các tính năng khác (9 bài)
11Tổng hợp (1 bài)

Giảng viên

Khóa học được hướng dẫn bác các giảng viên:

Thời gian học

 • Thời gian khóa học: 06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)
 • Học trực tuyến qua Google Meet hoặc Zoom
 • Lớp học đảm bảo chỉ từ 8 (2 nhóm) đến 12 học viên (3 nhóm)
 • Học phí đã bao gồm toàn bộ tài liệu và tất cả các dịch vụ
 • Ưu đãi đóng phí sớm trước khai giảng 7 ngày: 10% !!!
 • Ưu đãi nhóm học viên: tặng thêm 3 – 5% học phí !!!

Đăng ký khóa học

khóa học lập trình Java tại Đà Nẵng

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Địa điểmOnline
Khai giảngTháng 3/2022
Lịch họcThứ 2 – 4 – 6
Thời lượng01 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)

Viết một bình luận

Trở lại
Chat Facebook
Gọi điện
Chat Zalo