Khóa học Master Front End & VUE 2022

Mở bài mô tả ngắn gọn khóa học này

Mục tiêu & Kết quả

Genetic cam kết giúp Học viên đạt được:

 • Tạo ít nhất 03 website responsive show với nhà tuyển dụng.
 • Tự mình xây dựng thành công từ 2 đến 3 responsive website. 
 • Bắt đầu công việc lập trình viên Front End level từ Junior.
 • Kỹ năng thành thạo HTML, CSS & đặc biệt là Javascript.
 • Thành thạo VUE.js – tạo sự khác biệt đ/v nhà tuyển dụng.

Ai nên tham gia

hoc lap trinh

Đây là khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình:

 • Các bạn chưa từng học lập trình và muốn nhập môn
 • Các anh chị từ ngành nghề khác, chưa từng lập trình
 • Các bạn học IT cần ôn lại kiến thức cơ bản về lập trình

Nội dung

PHẦN I: LẬP TRÌNH HTML 5 & CSS 3 CƠ BẢN
Được Genetic mua bản quyền từ khóa học Best Seller “Responsive Web Design Essentials – HTML5 CSS3 Bootstrap” từ Udemy với 03 modules lớn. Học viên được yêu cầu xây dựng một responsive “Metro style” homepage trên desktop và mobile:
01HTML cơ bản, bao gồm các tags quan trọng
02Tạo titles, paragraphs, containers, lists
03Thêm links & images
04Tất cả về Tables
05Forms trong HTML,  bao gồm HTML5 semantic input fields
06Cấu trúc tài liệu HTML.
07Cơ bản về CSS, & tại sao chúng ta nên dùng
08Chọn lựa các thành phần (elements with CSS)
09Các dạng The Box Model
10Sử dụng floating elements để tạo responsive pages
11Style hóa lists, fonts & tables
PHẦN II: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVASCRIPT
OOP Javascript thì khác, không như Java, chúng ta cần phải áp dụng một vài thủ thuật để thực hiện các đặc tính Encapsulation & Inheritance. Do đó khi học xong OOP trong Java, học viên sẽ chuyển đổi rất nhanh sang Javascript.
01Objects, Variables, Arrays
02Functions và methods, Loops
03Mouse Events
PHẦN III: THIẾT KẾ RESPONSIVE MỘT WEBSITE
Học viên xây dựng không chỉ 01 mà đến 03 website để nhuần nhuyễn kỹ năng chính này!!! Đồng thời học viên cũng học kỹ về Bootstrap qua dự án 4.
01Tương thích: the user’s screen size & platform
02Hiểu được sự khác nhau front-end & back-end pages
03Tạo trang profile photos, work, & skills using CSS flex
04Tích hợp a contact form vào website sử dụng Google Forms
05Tích hợp widgets, data, & company metrics into a back-end dashboard sử dụng a CSS grid
06Add HTML5 semantic form fields (i.e. “number”, “date”, etc.) and validation attributes (i.e. “required”, “min”, “max”, etc.)
07Project 1: Xây dựng Restaurant Website (20 bài thực hành)
08Project 2: Xây dựng Bike Repair Website (45 bài thực hành)
09Project 3: Xây dựng Portfolio Wesbite (19 bài thực hành) 
10Project 4: Bootstrap Yoghurt Website (28 bài thực hành)
PHẦN IV: MASTER VUE
Chương trình gốc “Vue – The Complete Guide (w/ Router, Vuex, Composition API)” Udemy, một khóa học Best Seller:
01Basics & Core Concepts – DOM Interation with VUE (26 bài)
02Rendering Conditional Content & List (11 bài)
03Project 5: Game The Monster Slayer (9 bài thực hành)
04VUE: behind the scenes (bản chất của VUE)
05VUE components (6 bài)
06Chuẩn bị và cài đặt môi trường phát triển – sử dụng workflow với VUE CLI (14 bài)
07Component Communication (17 bài)
08Diving Deeper Into Components (18 bài)
09Project 6: The Learning Resources App (14 bài thực hành)

Giảng viên

Khóa học được hướng dẫn bởi các giảng viên:

Thời gian học

 • Thời gian khóa học: 06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)
 • Học trực tuyến qua Google Meet hoặc Zoom
 • Lớp học đảm bảo chỉ từ 8 (2 nhóm) đến 12 học viên (3 nhóm)
 • Học phí đã bao gồm toàn bộ tài liệu và tất cả các dịch vụ
 • Ưu đãi đóng phí sớm trước khai giảng 7 ngày: 10% !!!
 • Ưu đãi nhóm học viên: tặng thêm 3 – 5% học phí !!!

Đăng ký khóa học

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Địa điểmOnline
Khai giảngTháng 3/2022
Lịch họcThứ 3 – 5 – 7
Thời lượng06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)

Viết một bình luận

Trở lại
Chat Facebook
Gọi điện
Chat Zalo